طنز حقوقی 2 PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۰۴

اصالت : اشانتیون ثروت یا مقام
صلاحیت : اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام ندادن پاره ای امور
قانون تجارت : قانونی است در خصوص روابط تجار و معاملات تجاری که آخر آن ورشکستگی قرار دارد
قانون ثبت احوال : قانونی است که مأموران ثبت احوال را ملزم به ثبت وقایع ناخوشایند زندگی به ترتیب اولویت مینماید
قانون ثبت اسناد : قانونی است که اختلافات ثبتی رااختلافات ملکی مینماید .
قوه مجریه : قوه ای که در مورد عملی بودن یا نبودن تصمیم قوه مقننه تصمیم می گیرد
کارمند : آدمی است که کاری را که فردا می تواند انجام دهد امروز انجام ندهد
کارمند نمونه : کارمندی است که یک کار غیر ضروری را به نحو احسن انجام میدهد
گدا : آدمی که تقاصای او بیش از عرضه اش است
گوش : علی البدل عقل
مجرد : آدمی که با خوش به بستر می رود .
مدرک تحصیلی : تامین دلیل سواد
مرز نبوغ : مرزی است که تعلیمات عمومی و خانوادگی مانع از عبور از آن می شود
مقاله حقوقی: قوانین پشت و رو شده
منو : نوشته ای است که سرانه مطالعه آن در بین اغنیا زیاد است
نسل سوم :نسلی است مملو از تبعیت و طغیان نسبت به تکنولوژی و والدین بر خلاف نسل قبلی که تبعیت از والدین و طغیان نسبت به تکنولوژی داشت
سازمان رفاهی تفریحی : سازمانی که برای از بین بردن وقت دیگران برنامه ریزی می کند .
سعه صدر : فهم این نکته که افکار دیگران نیز به اندازه افکار ما احمقانه است .
شورای حل اختلاف : واگذاری چاپ اسکناس به بخش خصوصی
منبع: مجله آموزشی حقوق(babafars)